http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZarzÄ…d Powiatu Sokólskiego ogÅ‚asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w SokóÅ‚ce, 16 – 100 SokóÅ‚ka, ul. Polna 1.
aaaa1aa2

konkurs poradnia