http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_420/20160413_103233_resized.jpgW dniu 13.04 .2016 roku młodzież ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Gimnazjum uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu w sokólskiej kawiarni „Lira” udział wzięli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Gości przywitał pan Henryk Cudnik, przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. Po nim głos zabrała pani Marta Półtorzycka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Część artystyczną przygotowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaprezentowali się w repertuarze tradycyjnym oraz hip –hopowym.

Imprezy o takim charakterze są dobrą okazją na spotkanie i integrację osób niepełnosprawnych naszego powiatu oraz na prezentację i promocję talentów.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz czekamy z niecierpliwością na kolejne. Zdjęcia