http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_423/img_4128.jpgW kwietniu 2016 roku wolontariusze Przedszkola nr 1 i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce uczestniczyli w spotkaniu z niezwykłą osobą - malarką Grażyną Horosz zorganizowanego przez  opiekunki kół wolontariusza działających w placówkach Edytę Kondrat i Elżbietę Szomko. Naszego gościa - malarkę Grażynę Horosz przedszkolaki powitały wiosennym repertuarem muzycznym, a pani Grażyna opowiedziała nam o sobie i swojej twórczości artystycznej. Maluje już ponad dwadzieścia lat używając najchętniej pasteli olejnych w ciepłych kolorach. Tematem jej prac są przede wszystkim kwiaty, które kocha.

Zaprosiliśmy więc wszystkich uczestników do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych. W trakcie pracy - malowania pastelami kwiatów, martwej natury można było, w każdym momencie zasięgnąć opinii eksperta malarki Grażyny Horosz. Swoją niezwykłą osobowością zmotywowała uczestników warsztatów do takiej pracy, której wynikiem były „małe” arcydzieła w ciepłych pastelowych kolorach. Dzieci z przedszkola jak również młodzież z ośrodka chętnie korzystali ze wszystkich rad, wskazówek pani Grażyny, która pomimo barier wynikających z niepełnosprawności jest ciepłą, wrażliwą osobą o niezwykłych zdolnościach i wielkim sercu, cieszącą się życiem i ceniącą kontakty z innymi ludźmi.

To niezwykłe spotkanie pozostanie nam na długo w pamięci. Stąd też szczególne podziękowania Pani Grażynie Horosz za przyjęcie naszego zaproszenia jak również Pani dyrektor Przedszkola nr 1 Barbarze Dubrówko i nauczycielkom Katarzynie Zalewskiej i Wioletcie Szczęsnowicz za wsparcie naszej inicjatywy.

Młodzież z naszego Ośrodka, która uczestniczyła w spotkaniu w ramach zajęć wdż/doradztwa zawodowego, dzięki temu spotkaniu, mogła poznać ciekawą osobę ze środowiska lokalnego, która jest dobrym przykładem na to, jak zainteresowania mogą przyczynić się do kształtowania kariery. Zdjęcia

Elżbieta Szomko
Katarzyna Zalewska