http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dni OtwarteW zwiÄ…zku z naborem kandydatów na uczniów SOSW w SokóÅ‚ce, w dniach 23 i 27 kwietnia 2012r. odbyÅ‚y siÄ™ Dni Otwarte. NaszÄ… placówkÄ™ odwiedzili rodzice i opiekunowie oraz inne osoby zainteresowane specyfikÄ… pracy naszego OÅ›rodka.
Każdy goÅ›c mógÅ‚ zwiedzić placówkÄ™, uzyskać informacjÄ™ na temat systemu ksztaÅ‚cenia, obejrzeć prezentacje filmowe oraz otrzymać foldery informacyjne. 
Wszystkim, którzy w tych dniach odwiedzili naszÄ… szkoÅ‚Ä™ serdecznie dziÄ™kujemy za zainteresowanie i zapraszamy ponownie.