http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dni OtwarteW związku z naborem kandydatów na uczniów SOSW w Sokółce, w dniach 23 i 27 kwietnia 2012r. odbyły się Dni Otwarte. Naszą placówkę odwiedzili rodzice i opiekunowie oraz inne osoby zainteresowane specyfiką pracy naszego Ośrodka.
Każdy gośc mógł zwiedzić placówkę, uzyskać informację na temat systemu kształcenia, obejrzeć prezentacje filmowe oraz otrzymać foldery informacyjne. 
Wszystkim, którzy w tych dniach odwiedzili naszą szkołę serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy ponownie.