http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_424/sam_2266.jpgW maju 2016 roku uczniowie SOS-W w Sokółce uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu Konkursu Plastycznego „Wiosna w oczach dziecka” zorganizowanego przez Filię Biblioteczną  Nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce. Celem konkursu było min: zachęcenie uczniów do twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja własnych talentów. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, a nas cieszy fakt, że prace twórcze uczniów SOS-W uzyskały aprobatę.

Nasi Laureaci to: Paweł uczeń klasy VI - II miejsce i Kamil uczeń klasy III – III miejsce , którzy za pomocą pasteli przedstawili swoje wizje wiosny. Prace uczniowie wykonali pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko. Zdjęcia

 Elzbieta Szomko