http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_425/dsc_0931.jpgPiękna, słoneczna majowa aura sprzyjała zawodnikom i kibicom podczas rozgrywanego w dniu 10 maja 2016 roku Szkolnego Mityngu Lekkoatletycznego dla uczniów naszego ośrodka. Zawody zorganizowane przez UKS „Sokoliki” oraz Klub Sportowy „Sokół” Olimpiad Specjalnych miały na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach, rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań, zainteresowań sportowych uczniów oraz integrację między uczniami naszej szkoły.

Zarówno chłopcy jak i dziewczęta stanęli na start w pięciu konkurencjach. Pozostali uczestnicy mityngu mieli możliwość rozegrania meczu ringo, piłki siatkowej lub unihokeja. Zawody przebiegały w atmosferze radości, zabawy i zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, wszyscy uczestnicy słodycze.

Wyniki zawodów:

Klub Sportowy „Sokół” Olimpiad Specjalnych

 

Rzut piłeczką palantową

I miejsce – Sylwia kl. I GU

II miejsce – Krystyna kl. II PdP

III miejsce – Karolina kl. II PdP 

Pchnięcie kulą

I miejsce – Damian kl. III PdP

II miejsce – Krzysztof kl. III PdP

III miejsce  – Paweł kl. III PdP

Skok w dal

dziewczęta

I miejsce – Sylwia kl. I GU

II miejsce – Justyna kl. III PdP

III miejsce – Gabriela kl. I GU

 

chłopcy

I miejsce – Damian kl. III PdP

II miejsce – Adam kl. II PdP

III miejsce – Paweł kl. III PdP

Bieg  60 m.

I miejsce – Sylwia kl. I GU

II miejsce – Karolina kl. II PdP

III miejsce – Patrycja kl. III GU

Bieg 400m.

I miejsce – Damian kl. III PdP

II miejsce – Adam kl. II PdP

III miejsce – Karol kl. I GU

 

UKS SOKOLIKI SOSW

Rzut piłeczką palantową

Kat. dziewczęta młodsze

I miejsce – Agnieszka kl IV SPL

II miejsce – Iza kl. III SPL

III miejsce – Justyna kl. III SPL

Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Ewa kl. III GL

II miejsce – Natalia kl. V SPL

III miejsce – Iza kl. II ZSZ

 Pchnięcie kulą

Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Ewa kl. III GL

II miejsce – Anna kl. II ZSZ

III miejsce – Iza kl. II ZSZ

 Kat. chłopcy starsi

I miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

II miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

III miejsce – Damian kl. III GL

 Skok w dal

 Kat. dziewczęta młodsze

I miejsce – Natalia kl. V SPL

II miejsce – Justyna kl. III SPL

III miejsce – Iza kl. III SPL

 Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Anna kl. II ZSZ

II miejsce – Ewa kl. III GL

III miejsce – Magda kl. I GL

 Kat. chłopcy młodsi

I miejsce – Artur kl. IV SPL

II miejsce – Paweł kl. V SPL

III miejsce – Jakub kl. II SPL

 Kat. chłopcy starsi

I miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

II miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

III miejsce – Michał kl. III GL

 Bieg 60 m.

 Kat. dziewczęta młodsze

I miejsce – Natalia kl. V SPL

II miejsce – Iza kl. III SPL

III miejsce – Justyna kl. III SPL

 Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Ewa kl. III GL

II miejsce – Anna kl. I ZSZ

III miejsce – Anna kl. III ZSZ

 Kat. chłopcy młodsi

I miejsce – Artur kl. IV SPL

II miejsce – Paweł kl. V SPL

III miejsce – Jakub kl. II SPL

 Kat. chłopcy starsi

I miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

II miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

III miejsce – Damian kl. III GL

 Bieg 400m.

 Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Anna kl. I ZSZ

II miejsce – Ewa kl. III GL

III miejsce – Magda kl. III GL

 Kat. chłopcy starsi

I miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

II miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

III miejsce – Damian kl. III GL

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zdjęcia

Dziękujemy sędziom pomocniczym: Iwonie Gieniusz, Małgorzacie Zajczyk, Monice Mróz.

Organizatorzy:

Przewodnicząca UKS „Sokoliki”: Dorota Kozaczyńska
Przewodnicząca Klubu Sportowego „Sokół” Olimpiad Specjalnych: Elżbieta Margielewicz