http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_425/dsc_0931.jpgPiÄ™kna, sÅ‚oneczna majowa aura sprzyjaÅ‚a zawodnikom i kibicom podczas rozgrywanego w dniu 10 maja 2016 roku Szkolnego Mityngu Lekkoatletycznego dla uczniów naszego oÅ›rodka. Zawody zorganizowane przez UKS „Sokoliki” oraz Klub Sportowy „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych miaÅ‚y na celu zachÄ™cenie dzieci i mÅ‚odzieży do aktywnoÅ›ci fizycznej, promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych reguÅ‚ach, rozwijanie indywidualnych możliwoÅ›ci, upodobaÅ„, zainteresowaÅ„ sportowych uczniów oraz integracjÄ™ miÄ™dzy uczniami naszej szkoÅ‚y.

Zarówno chÅ‚opcy jak i dziewczÄ™ta stanÄ™li na start w piÄ™ciu konkurencjach. Pozostali uczestnicy mityngu mieli możliwość rozegrania meczu ringo, piÅ‚ki siatkowej lub unihokeja. Zawody przebiegaÅ‚y w atmosferze radoÅ›ci, zabawy i zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. ZwyciÄ™zcy otrzymali pamiÄ…tkowe dyplomy, wszyscy uczestnicy sÅ‚odycze.

Wyniki zawodów:

Klub Sportowy „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych

 

Rzut piłeczką palantową

I miejsce – Sylwia kl. I GU

II miejsce – Krystyna kl. II PdP

III miejsce – Karolina kl. II PdP 

Pchnięcie kulą

I miejsce – Damian kl. III PdP

II miejsce – Krzysztof kl. III PdP

III miejsce  – PaweÅ‚ kl. III PdP

Skok w dal

dziewczęta

I miejsce – Sylwia kl. I GU

II miejsce – Justyna kl. III PdP

III miejsce – Gabriela kl. I GU

 

chłopcy

I miejsce – Damian kl. III PdP

II miejsce – Adam kl. II PdP

III miejsce – PaweÅ‚ kl. III PdP

Bieg  60 m.

I miejsce – Sylwia kl. I GU

II miejsce – Karolina kl. II PdP

III miejsce – Patrycja kl. III GU

Bieg 400m.

I miejsce – Damian kl. III PdP

II miejsce – Adam kl. II PdP

III miejsce – Karol kl. I GU

 

UKS SOKOLIKI SOSW

Rzut piłeczką palantową

Kat. dziewczęta młodsze

I miejsce – Agnieszka kl IV SPL

II miejsce – Iza kl. III SPL

III miejsce – Justyna kl. III SPL

Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Ewa kl. III GL

II miejsce – Natalia kl. V SPL

III miejsce – Iza kl. II ZSZ

 PchniÄ™cie kulÄ…

Kat. dziewczęta starsze

I miejsce – Ewa kl. III GL

II miejsce – Anna kl. II ZSZ

III miejsce – Iza kl. II ZSZ

 Kat. chÅ‚opcy starsi

I miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

II miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

III miejsce – Damian kl. III GL

 Skok w dal

 Kat. dziewczÄ™ta mÅ‚odsze

I miejsce – Natalia kl. V SPL

II miejsce – Justyna kl. III SPL

III miejsce – Iza kl. III SPL

 Kat. dziewczÄ™ta starsze

I miejsce – Anna kl. II ZSZ

II miejsce – Ewa kl. III GL

III miejsce – Magda kl. I GL

 Kat. chÅ‚opcy mÅ‚odsi

I miejsce – Artur kl. IV SPL

II miejsce – PaweÅ‚ kl. V SPL

III miejsce – Jakub kl. II SPL

 Kat. chÅ‚opcy starsi

I miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

II miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

III miejsce – MichaÅ‚ kl. III GL

 Bieg 60 m.

 Kat. dziewczÄ™ta mÅ‚odsze

I miejsce – Natalia kl. V SPL

II miejsce – Iza kl. III SPL

III miejsce – Justyna kl. III SPL

 Kat. dziewczÄ™ta starsze

I miejsce – Ewa kl. III GL

II miejsce – Anna kl. I ZSZ

III miejsce – Anna kl. III ZSZ

 Kat. chÅ‚opcy mÅ‚odsi

I miejsce – Artur kl. IV SPL

II miejsce – PaweÅ‚ kl. V SPL

III miejsce – Jakub kl. II SPL

 Kat. chÅ‚opcy starsi

I miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

II miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

III miejsce – Damian kl. III GL

 Bieg 400m.

 Kat. dziewczÄ™ta starsze

I miejsce – Anna kl. I ZSZ

II miejsce – Ewa kl. III GL

III miejsce – Magda kl. III GL

 Kat. chÅ‚opcy starsi

I miejsce – Mariusz kl. III ZSZ

II miejsce – Zbigniew kl. II ZSZ

III miejsce – Damian kl. III GL

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zdjęcia

DziÄ™kujemy sÄ™dziom pomocniczym: Iwonie Gieniusz, MaÅ‚gorzacie Zajczyk, Monice Mróz.

Organizatorzy:

PrzewodniczÄ…ca UKS „Sokoliki”: Dorota KozaczyÅ„ska
PrzewodniczÄ…ca Klubu Sportowego „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych: Elżbieta Margielewicz