http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_430/20160517_114114.jpgW dn. 17.05.2016r. sześcioosobowa grupa wychowanków naszego Ośrodka pod opieką p. Katarzyny Bubieniec i p. Bożeny Rećko uczestniczyła w Wojewódzkim Turnieju BRD-EXTRA, zorganizowanym przez ZO PZM w Białymstoku. Główną ideą zawodów jest rozwijanie znajomości zasad bezpiecznego ruchu drogowego wśród młodych rowerzystów. W tych zawodach startowaliśmy po raz pierwszy.

Po zarejestrowaniu się w biurze organizatora, jako 3 grupa niebieska, wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu turnieju. Przed rozpoczęciem poszczególnych konkurencji panowie Policjanci dokładnie zapoznali zawodników z obowiązującymi zasadami. Uczestnicy mieli do pokonania: rowerowy tor przeszkód - tu ważna była precyzja jazdy na rowerze, miasteczko ruchu drogowego, gdzie była oceniana znajomość przepisów ruchu drogowego i ich stosowanie w praktyce. Wszystkie grupy rozwiązywały także teoretyczny  test BRD. W myśl zasad fair-play, dopingowaliśmy sobie nawzajem, aby jak najlepiej wypaść w zawodach. Zadania były dostosowane do możliwości zawodników, stanowiły one jednak duże wyzwanie. Młodzież musiała zmierzyć się z tremą oraz silnymi emocjami towarzyszącymi wykonywanym konkurencjom. Po obiedzie ufundowanym przez organizatorów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Nie zdobyliśmy miejsc na podium, ale już same uczestnictwo dodało nam chęci na udział w przyszłorocznych zawodach. Nasi reprezentanci - Justyna, Krzysztof, Paweł, Artur, Damian i Adam z klas przysposabiających do pracy otrzymali upominki i dyplomy. Także organizatorzy wyjazdu, którzy przygotowywali grupę do uczestnictwa w Turnieju BRD zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniami. Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok! Zdjęcia

Katarzyna Bubieniec, Bożena Rećko