http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów przekazała Sokólskiemu Klubowi Kolarskiemu „Sokół” na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce dotację w wysokości 4 tys. zł. na realizację projektu „Z rowerem mogę wszystko!” opracowanego przez wychowawców ośrodka – Panią Bożenę Rećko i Panią Małgorzatę Hołownia-Iwanow. Projekt został zgłoszony do Fundacji WBK przez SKK „Sokół” w Sokółce w ramach współpracy między klubem kolarskim, a ośrodkiem. Realizacja projektu trwa od stycznia do czerwca 2016r. W ramach dotacji 6 wychowankom ośrodka zakupiono rowery.

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – projekt opracowany przez Panią dyrektor – Martę Tolko-Kuziuta pt. „Wiosenny Lublin i Kazimierz Dolny” zgłoszony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce otrzymał dotację w wysokości – 3600,00 zł. Wycieczka niepełnosprawnych wychowanków ośrodka na trasie: Lublin – Kazimierz Dolny została zorganizowana 19.05.2016r.

 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” zgłosiło projekt – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka” opracowany przez Panią Beatę Tur. Zadanie otrzymało dotację w wysokości 5 tys. zł. i zostanie zrealizowane z osobami niepełnosprawnymi 16.06.2016r. przez Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce.

 

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej Telewizji Polskiej S. A. w Warszawie Bloku Reklamowego „Reklama Dzieciom 2015”, podopieczni ośrodka otrzymają darowiznę w wysokosci 18 tys. zł na realizację opracowanego przez Pania Beatę Tur projektu „Rehabilitacja wychowanków na turnusie rehabilitacyjnym”. Wyjazd rehabilitacyjny zaplanowano w kolejnym roku szkolnym.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zgłosiło projekt: Dzień Rodziny pod hasłem „W rodzinie drzemie siła” opracowany przez Panią Zytę Biernacką i Panią Katarzynę Dylewską w ramach konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej pn. „Organizacja, promocja Podlaskich Dni Rodziny” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Projekt otrzymał dotację w wysokości 2750,00 zł. Zadanie skierowane do rodzin osób niepełnosprawnych zostanie zrealizowane 21.06.2016r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami w Sokółce.

Szczegółowe informacje i fotorelacja na temat powyższych zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych już wkrótce.