http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kino2.jpg5 maja 2016 r. grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w składzie: Justyna, Kamila, Magdalena, Paweł, Szymon, Marek, Damian i Paweł pod opieką p. Marty Kawrygo- Leonowicz i p. Grażyny Tymoszuk pojechała na wycieczkę do kina „Helios” w Białymstoku. Celem wyjazdu było aktywne spędzenie czasu wolnego, trening właściwych zachowań w miejscach publicznych, integracja i wzmocnienie więzi koleżeńskich oraz edukacja medialna czyli znaczenie kina we współczesnym świecie.

Młodzież obejrzała film przygodowy pt. „Księga  dżungli”. Krajobraz przyrody, kreacja postaci i zwierząt przyniosła oczekiwane przesłanie. Wzajemne relacje człowieka i zwierząt wyglądały bardzo realnie. Projekcja filmu wzbudziła u uczniów pozytywne emocje, a spacer po galerii wywarł duże wrażenie. Szczęśliwi i pełni zachwytu wróciliśmy do szkoły.

Wycieczka odbyła się dzięki uprzejmości Starosty Sokólskiego p. Piotra Rećko, który użyczył uczniom samochód, za co bardzo dziękujemy.

Marta Kawrygo-Leonowicz
Grażyna Tymoszuk

http://www.soswsokolka.pl/images/kino1.jpg