http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZarzÄ…d Powiatu Sokólskiego ogÅ‚asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w SokóÅ‚ce,
ul. A. Mickiewicza 11. OgÅ‚oszenie do pobrania tutaj.