http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_431/dsc_0044.jpgUczniowie SOSW dnia 17.05.2016 r. po raz kolejny wzięli udział w VII Wojewódzkim Konkursie Tańca, zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim pod hasłem „Baw się i tańcz”. W konkursie rywalizowały placówki z całego województwa podlaskiego w różnych kategoriach tanecznych. Wszystkie występy były na wysokim poziomie artystycznym. Tancerze z SOSW swoje umiejętności zaprezentowali w inscenizacji tanecznej ,,Miała baba koguta” oraz tańcu regionalnym ,,Rabi”. Układy taneczne i stroje przygotowane zostały pod kierunkiem pani Lili Zajkowskiej i pani Doroty Kozaczyńskiej.

Prezentacje wzbogacone ciekawymi, kolorowymi strojami spotkały się z gorącym przyjęciem publiczności. Jury również doceniło tańce, przyznając naszym wychowankom nagrodę. Uczestnicy konkursu mieli także możliwość wspólnej zabawy podczas występu „na żywo” zespołu „Forti”. Spotkanie z muzyką, sposobami jej interpretacji oraz różnymi technikami tanecznymi było ciekawym przeżyciem dla wszystkich uczestników i zmotywowało do dalszego doskonalenia się w tym kierunku. Zdjęcia

Lila Zajkowska
Dorota Kozaczyńska