http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20160505_094741.jpgDnia 5 maja 2016 roku w naszej szkole odbyÅ‚ siÄ™ uroczysty apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny pod kierunkiem p. M. SÅ‚yż i p. M. Januszkiewicz. ByÅ‚a to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat, do pielÄ™gnowania patriotyzmu wÅ›ród najmÅ‚odszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest siÄ™ Polakiem.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/20160505_094901.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/20160505_094936.jpg