http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_434/maj_2016_maria_226.jpgW dniu 01.06.2016 grupa młodzieży z SOSW wzięła udział w imprezie plenerowej połączonej z ogólnokrajową akcją „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” zorganizowanej w Oddziale prewencji Policji w Białymstoku. Akcji przyświeca szlachetna idea – promowania życia wolnego od uzależnień. Tradycyjnie już - symbolem tej wolności był gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund jednocześnie przez wszystkich uczestników , którzy licznie stawili się na terenie Oddziału Prewencji Policji. Gest nazywany „Zrywem wolnych serc” akcentował sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju używek, troskę aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia.  

Młodzież mogła także oglądać sprzęt, umundurowanie, radiowozy i motocykle policyjne. A także pokazy sprawności policjantów, tresurę psów służbowych, czy instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Policjanci uruchomili także armatkę wodną z opancerzonego transportera, która sprawiła najmłodszym  niezwykłą atrakcję. „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” jest inicjatywą Komendy Głównej Policji przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„…Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą. Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.”- odczytano przesłanie  do wszystkich zebranych, aby manifestować wewnętrzną wolność od uzależnień. Tuż po tym, wybrzmiał dźwięk bicia serca...” Zdjęcia

Grażyna Tymoszuk
Iwona Gieniusz