http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_435/img_1451.jpg25 maja 2016r. odbyÅ‚ siÄ™ po raz trzeci w naszej szkole Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce „Szkolny Turniej Wiedzy Gastronomicznej”. Zorganizowany zostaÅ‚ przez uczniów klasy I –II – III  Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej pod kierunkiem p. Bożeny Mróz. Celem konkursu byÅ‚o kultywowanie, propagowanie i pogÅ‚Ä™bianie wiedzy kulinarnej, ksztaÅ‚towanie nawyków zdrowego odżywiania, kultura spożywania posiÅ‚ków, rozwijanie zainteresowaÅ„ zwiÄ…zanych z gastronomiÄ…, korzystanie z różnych źródeÅ‚ przekazu, by pogÅ‚Ä™biać wiedzÄ™ i rozwijać swoje pasje kulinarne.

W konkursie uczestniczyÅ‚y IV ekipy kucharskie: SP, G, PdP, ZSZ (4 typy szkóÅ‚). Razem 15 uczniów. W konkursie można byÅ‚o uzyskać 32 punkty. Pozostali uczniowie byli obserwatorami i kibicami swoich drużyn. Nad przebiegiem konkursu czuwaÅ‚a 3-osobowa komisja: p. MaÅ‚gorzata Zajczyk, p. Dorota KozaczyÅ„ska i p. Beata Mozolewska.

Rozpoczęły siÄ™ zmagania ekip kucharskich w rywalizacji zespoÅ‚owej o tytuÅ‚ Mistrza Wiedzy Gastronomicznej. Pytania prezentowane byÅ‚y na slajdach oraz z wybranych filmów kulinarnych. Uczniowie mogli popisać siÄ™ wiedzÄ… gastronomicznÄ… w różnych kategoriach: m.in. znani restauratorzy, szefowie kuchni – pytania obrazkowe, jakie surowce zostaÅ‚y użyte do sporzÄ…dzenia potrawy – na podstawie filmu kulinarnego, jaki to surowiec, zioÅ‚o, przyprawa – zgaduj – zgadula – pytania obrazkowe i film kulinarny, jaki to sprzÄ™t, czy urzÄ…dzenie – zgaduj – zgadula – na podstawie filmu kulinarnego, jakÄ… metodÄ… obróbki cieplnej zostaÅ‚a sporzÄ…dzona potrawa.

Rywalizacja byÅ‚a zaciÄ™ta i po dwóch godzinach zmagaÅ„ dobiegÅ‚a koÅ„ca. Po podsumowaniu punktów z rywalizacji zespoÅ‚owej zwyciÄ™zcÄ… Szkolnego Turnieju Wiedzy Gastronomicznej i Mistrzem Wiedzy Gastronomicznej zostaÅ‚a ekipa kucharska z Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej reprezentowana przez nastÄ™pujÄ…cych uczniów: Anna Karolina – uczennica klasy II ZSZ, Damian – uczeÅ„ klasy II ZSZ, Anna – uczennica klasy I ZSZ, Martyna – uczennica klasy I ZSZ.

Serdecznie gratulujemy !!!

Wszyscy uczestnicy turnieju (15 osób) otrzymali nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzÄ™tu gastronomicznego, książek kucharskich, przypraw i zióÅ‚ oraz owoców, a dodatkowo za zajÄ™cie I, II,  III miejsca oraz za wyróżnienie - dyplomy.

Sponsorzy nagród: sieć sklepów „JaskóÅ‚ka”, ksiÄ™garnia „A kuku” w SokóÅ‚ce oraz organizator konkursu. DziÄ™kujemy sponsorom nagród.

Konkurs cieszyÅ‚ siÄ™ ogromnym zainteresowaniem wÅ›ród uczniów. Na IV edycjÄ™ zapraszamy za rok !!!

Zapraszamy do galerii zdjęć.

nauczyciel - Bożena Mróz

Rozstrzygnięcie konkursu:

W rywalizacji zespołowej:

I miejsce - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 30 pkt / 32 pkt

- Anna Karolina – uczennica klasy II ZSZ

- Damian – uczeÅ„ klasy II ZSZ

- Anna – uczennica klasy I ZSZ

- Martyna – uczennica klasy I ZSZ

Opiekun: p. Bożena Mróz

II miejsce - Szkoła Przysposabiająca do Pracy - 21 pkt / 32 pkt

- Justyna – uczennica klasy III PdP

Opiekunowie: p.Ewa Sokolewicz, p.Marta Kawrygo-Leonowicz

- PaweÅ‚ – uczeÅ„ klasy III PdP

Opiekunowie: p.Ewa Sokolewicz, p.Marta Kawrygo-Leonowicz

- Marek – uczeÅ„ klasy III PdP

Opiekunowie: p. Ewa Sokolewicz, p.Marta Kawrygo-Leonowicz

- Karolina – uczennica klasy II PdP

Opiekun: p. Grażyna Tymoszuk 

- Krystyna – uczennica klasy II PdP

Opiekun: p. Grażyna Tymoszuk

- PaweÅ‚ – uczeÅ„ klasy III PdP

Opiekun: p. Grażyna Tymoszuk

III miejsceGimnazjum - 20 pkt / 32 pkt

- Sandra – uczennica klasy III GU

Opiekun: p. Iwona Geniusz

- Dawid – uczeÅ„ klasy III GU

Opiekun: p. Iwona Gieniusz 

- Damian – uczeÅ„ klasy III GL

Opiekun: p. Lila Zajkowska

 

Wyróżnienie – SzkoÅ‚a Podstawowa - 14 pkt / 32 pkt 

- Natalia – uczennica klasy V SPL

- Agnieszka – uczennica klasy IV SPL

- Artur – uczeÅ„ klasy IV SPL

Opiekun: p. Lila Zajkowska

 nauczyciel - Bożena Mróz