http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie Osób Niepełnosprawnych

25.04.2012r. uczniowie klas II-III GU i I-III PdP pod opieką p. Lucyny Taudul uczestniczyli w Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych w Kawiarni Lira Sokólskiego Ośrodka Kultury. Uczniowie obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczestników WTZ w Sokółce. Naszą placówkę reprezentowali  Sylwia Żebrowska i Michał Gonczaruk, którzy zaśpiewali kilka piosenek. Akompaniowała im p. Zyta Biernacka i p. Katarzyna Dylewska.
Po poczęstunku, który przygotowały panie z Koła Emerytów i Rencistów rozpoczęły się tańce. Nasza delegacja wróciła do ośrodka pełna pozytywnych wrażeń. Ze spotkania mamy też kilka pamiątkowych zdjęć.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu ze spotkania dostępnego na stronie SOK.