http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_441/8.jpgSpołeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, jak każdego roku, obchodziła tradycyjnie „Szkolny dzień bez przemocy”. Z tej okazji Zespół Wychowawczy Ośrodka przygotował dla wszystkich wychowanków zajęcia warsztatowe, które promowały bezpieczeństwo. Dzień - 7 czerwca 2016 r. obchodzony był pod hasłem „Jestem bezpieczny, bo wiem....”. 

Celem zajęć było przypomnienie i utrwalenie zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa w domu, w szkole, czy podczas spędzania czasu wolnego na podwórku, nad wodą, itp. Równie dużą wagę miały działania dotyczące wykształcenia u wychowanków umiejętności oceny okoliczności niebezpieczeństw. Uczniowie, przy wykorzystaniu ciekawych metod, uczyli się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, kiedy już zaistnieją oraz umiejętności mówienia „nie” i kształtowali postawę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych.

Wychowankowie, pracując w grupach, opracowali „Wakacyjne rady” mające na celu ustalenie zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, w parku itp. Utrwalili numery alarmowe oraz sposób z zachowania w sytuacji kryzysowej.

Każdy z wychowanków, na miarę swoich możliwości, brał aktywny udział w zajęciach dzięki ciekawym zadaniom przygotowanym przez panie prowadzące: Lilę Zajkowską, Dorotę Kozłowską i Dorotę Kozaczyńską.

Uczniowie pracowali bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem wykazując się bogatą wiedzą, co daje podstawy przypuszczać, że będą umieli wcielić swoje umiejętności w życie, a nadchodzące wakacje spędzą bezpiecznie. Zdjęcia

Lila Zajkowska