http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_445/p6091202.jpgPo raz kolejny wychowankowie SOSW w SokóÅ‚ce mogli zaprezentować swoje umiejÄ™tnoÅ›ci sportowe podczas XVII Mistrzostw Województw Podlaskiego w Lekkiej Atletyce, które odbyÅ‚y siÄ™ 07.06.2016r na stadionie „Zwierzyniec” w BiaÅ‚ymstoku.

SzeÅ›cioro zawodników pod opiekÄ… p. Doroty KozaczyÅ„skiej i p. Elżbiety Margielewicz zmagaÅ‚o siÄ™ w konkurencjach lekkoatletycznych.

Ewa z klasy III gimnazjum /kat. dziewcząt młodszych/ wystartowała w konkurencji skok w dal zdobywając III miejsce, w konkurencji bieg na 800 m dobiegła na metę z drugim czasem, zdobywając tym samym srebro.

Sylwia z klasy I gimnazjum w biegu na 800 m uplasowała się na III miejscu,

Ania z klasy I ZSZ /kat. dziewcząt starszych/ zdobyła srebrny medal w skoku w dal.

Mariusz (III kl ZSZ) uzyskał bardzo dobry wynik w pchnięciu kulą i zdobył złoto, w biegu na 400 m- srebro a Zbyszek (klasa II ZSZ) w pchnięciu kulą stanął na podium na III miejscu.

Damian z klasy III szkoły ponadgimnazjalnej startując w biegu na 800 m na mecie był, jako drugi.

Na zakoÅ„czenie zmagaÅ„ sportowych zawodnicy otrzymali nagrody, pamiÄ…tkowe medale i dyplomy ufundowane przez organizatorów. Uczestnicy zawodów i kibice z dużym entuzjazmem dopingowali swoje koleżanki i kolegów, widać byÅ‚o dużą integracjÄ™ poszczególnych wszyscy startujÄ…cy wykazali siÄ™ wysokÄ… sprawnoÅ›ciÄ… fizycznÄ… oraz sportowÄ… rywalizacjÄ….

Kolejny wystÄ™p naszych lekkoatletów potwierdziÅ‚, że „Lekkoatletyka jest sportem dla każdego”. ZdjÄ™cia

Dorota Kozaczyńska
Elżbieta Margielewicz