http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_446/dscn0640.jpgW dniach 03-05.06.2016r. harcerze z drużyny Nieprzetartego Szlaku uczestniczyli w Zlocie Hufca Sokółka, który miał miejsce na terenie bazy harcerskiej „Kamionek” w Kamiennej Nowej. Opiekę sprawowały druhny: drużynowa Monika Mróz i przyboczna Marta Kulmaczewska.

W piątek w godzinach wieczornych odbył się festiwal „Autostopem przez galaktykę” podczas którego przedstawiliśmy: prezentację na temat gwiazdozbioru „Tarcza”, pojazd galaktyczny i stroje galaktyczne, za które drużyna zdobyła wyróżnienie.

Dni zlotu upłynęły nam w miłej atmosferze. W sobotę uczestniczyliśmy w zajęciach programowych. Podczas zajęć nie zabrakło gier terenowych i sportowych, wędrówek, warsztatów, dyskusji i wspólnych zabaw na świeżym powietrzu, następnie też wzięliśmy udział w biegu „Tropem Małego Księcia”. Wielką atrakcją był pokaz tresury i umiejętności obronnych psa pełniącego służbę w Straży Granicznej, którą przedstawili funkcjonariusze z Placówki w Nowym Dworze.

Nasza drużyna uczestniczyła też w ognisku obrzędowym, podczas którego zebrani wysłuchali gawędy indiańskiego wodza Skórzana Warga, w którego wcielił się hm. Bogumił Dziedziul. Ogniskowa gawęda nawiązywała do wartości ważnych dla każdego harcerza zawartych w prawie i przyrzeczeniu harcerskim oraz do trudnej i niełatwej harcerskiej drogi, tego, że przez trudy dosięgamy gwiazd. Przy ognisku druhowie i druhny dzielili się refleksjami z minionego roku, tym co przyniosło im radość i dumę, wspominali najciekawsze harcerskie wydarzenia.

   W niedzielę uczestniczyliśmy w polowej mszy św. celebrowanej przez kapelana hufca ks. Kamila Norela, na którą przybyli również mieszkańcy Kamiennej Nowej.

Zlot zakończył uroczysty apel, podczas którego wręczono podziękowania i upominki wszystkim uczestnikom.

Podczas zlotu harcerze z Nieprzetartego Szlaku zapoznali się z różnymi drużynami harcerskimi, nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, spotkali młodszych i starszych harcerzy na wspólnym apelu, podczas gier i zabaw harcerskich. Spędzony czas był okazją do zdobycia sprawności, wymiany doświadczeń pomiędzy drużynami, a także integracji z harcerzami i zuchami pełnosprawnymi. Podczas trzydniowego zlotu nastąpiła poprawa dyscypliny wewnętrznej drużyny. Zdjęcia

Drużynowa: Monika Mróz
Przyboczna: Marta Kulmaczewska