http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_447/2016-06-15_09-43-47.jpgWitam CiÄ™ mój Jezu drogi,
Witam CiÄ™ w serduszku mym,
Ty bÄ…dź zawsze Królem moim
A ja będę dzieckiem Twym.
Dziś dziękuję Ci gorącoŻeś się dla nas chlebem stał,
Żeś w maleńkiej białej Hostii
Przyjść do mego serca chciał.

            15.06.2016 r do Parafii pod wezwaniem NajÅ›wiÄ™tszego CiaÅ‚a i Krwi Chrystusa w SokóÅ‚ce licznie przybyli uczniowie, pracownicy, przyjaciele oÅ›rodka oraz najbliższe rodziny uczniów. Tegoroczna msza Å›wiÄ™ta w intencji spoÅ‚ecznoÅ›ci SOSW miaÅ‚a wyjÄ…tkowy charakter oraz wymowÄ™. Po raz pierwszy w historii SOSW w obecnoÅ›ci kolegów, koleżanek ze szkolnych Å‚awek i swoich nauczycieli dzieci przyjęły PierwszÄ… KomuniÄ™ ÅšwiÄ™tÄ…. Byli to: Kamil, Gabrysia, Ola, Natalia, Kuba, Tomek i Patryk. Ks. proboszcz BogusÅ‚aw Urban niezwykÅ‚ym, ciepÅ‚ym sÅ‚owem poruszyÅ‚ najgÅ‚Ä™bsze zakamarki serc oraz piÄ™knÄ… oprawÄ… mszy podkreÅ›liÅ‚ podniosÅ‚ość i piÄ™kno peÅ‚nego uczestnictwa w uczcie eucharystycznej. Nie zabrakÅ‚o również sÅ‚ów skierowanych do nauczycieli, którzy swojÄ… codziennÄ… pracÄ… ksztaÅ‚tujÄ… mÅ‚ode umysÅ‚y w duchu wartoÅ›ci moralnych.

            W imieniu rodziców i dzieci pierwszokomunijnych serdeczne podziÄ™kowania pani katechetce MaÅ‚gorzacie Zajczyk, która od wielu miesiÄ™cy przygotowywaÅ‚a dzieci do tej niezwykÅ‚ej chwili oraz ks. proboszczowi za zorganizowanie uroczystoÅ›ci w dogodnym dla nas terminie. ZdjÄ™cia