Obrazy newsów: pocztwka_szkolny.jpg

19.03.2012 r. w naszej szkole komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Zajczyk, p. Monika Mróz i p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko rozstrzygnęła szkolny etap wojewódzkiego konkursu plastycznego pt.: „Pocztówka wielkanocna” ogłoszonego przez Zespół Szkół Nr 13  w Białymstoku.

Celem konkursu było: kształtowanie wśród uczniów emocjonalnego stosunku do tradycji i obrzędów wielkanocnych; zachęcanie uczniów do dostrzegania atmosfery świąt wielkanocnych oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych . Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy prawidłowe przedstawienie tematu oraz różnorodność zaprezentowanych prac, wykonanych technikami: malarstwa, kolażu, wycinanki, wydzieranki i rysunku.

Do udziału w konkursie wpłynęło 32 prace uczniów. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą.

 

Wyniki konkursu

I. Kategoria SPL:

I miejsce: Andrzej Świetlicki – praca wykonana pod kierunkiem Grażyny Tymoszuk

II miejsce: Martyna Krempa – praca wykonana pod kierunkiem Grażyny Tymoszuk

III miejsce: Jarosław Stankiewicz – praca wykonana pod kierunkiem Grażyny Tymoszuk

Wyróżnienie: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem Grażyny Tymoszuk

 

II. Kategoria GU:

I miejsce: Michał Lengiewicz – praca wykonana pod kierunkiem Magdaleny Słyż

II miejsce: Artur Smyk – praca wykonana pod kierunkiem Bożeny Mróz

III miejsce: Justyna Jackiewicz - praca wykonana pod kierunkiem Marty Biedź

Wyróżnienie: Krzysztof Drapczuk - praca wykonana pod kierunkiem Marty Biedź

 

III. Kategoria PDP:

I miejsce: Wojciech Anikiej – praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Zarachowicz

II miejsce: Małgorzata Wysocka - praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Zarachowicz

III miejsce: Monika Matel – praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Zarachowicz

Wyróżnienie: Monika Kieda - praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Zarachowicz

 

Za włożony wysiłek laureaci otrzymali od organizatora p. Agnieszki Ambrożko pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci artykułów plastycznych.