http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_448/2016-06-15_10-43-48.jpgSpecjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce może poszczycić siÄ™ nowym gabinetem sÅ‚użącym wspieraniu usprawniania ruchowego uczniów. Sponsorami sprzÄ™tu z hydromasażem oraz remontu odpowiedniej sali sÄ… paÅ„stwo Anna i Leszek Sawiccy oraz SOSW w SokóÅ‚ce, wykonawcÄ… zadaÅ„ Firma Cargill z filiÄ… w BiaÅ‚ymstoku. Uroczyste otwarcie Gabinetu wodnego nastÄ…piÅ‚o w ramach dnia wewnÄ™trznego ÅšwiÄ™ta OÅ›rodka tj. 15.06.2016 r. W obecnoÅ›ci Starosty Sokólskiego p. Piotra Rećko, paÅ„stwa Sawickich oraz przedstawicieli firmy Cargill wstÄ™gÄ™ przecięła Kamila, córka paÅ„stwa Sawickich. Na cześć sponsorów gabinet nosi nazwÄ™ „KAMILKA”.

            Jak podaje producent wanny: hydromasaż zmniejsza napiÄ™cie mięśniowe, odprężajÄ…co wpÅ‚ywa na caÅ‚y organizm, Å‚agodzi bóle stawów jak również usuwa zmÄ™czenie, pobudza i dodaje energii, dlatego też wierzymy, że bÄ™dzie ciekawÄ… alternatywÄ… dla zajęć ruchowych w sali rehabilitacyjnej lub gimnastycznej. Dodać należy, że zwiÄ™kszona ruchomość w stawach oraz wiÄ™ksza siÅ‚a mięśniowa wpÅ‚ywa na lepszÄ… funkcjonalność organizmu jako caÅ‚oÅ›ci co z kolei przekÅ‚ada siÄ™ na poziom samodzielnoÅ›ci i niezależnoÅ›ci osoby z dysfunkcjami ukÅ‚adu ruchu. ZdjÄ™cia

Urszula Drewniak