http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_449/2016-06-16_10-41-51.jpgJuż po raz jedenasty Sokółka stała się centrum występów artystycznych, wokalnych, teatralnych dzieci i młodzieży z podlaskich szkół specjalnych, integracyjnych oraz ośrodków znanych jako Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka”. W tym roku po raz pierwszy organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, natomiast jego partnerami Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im J. Korczaka w Sokółce oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce. Impreza odbywała się przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego i Powiatu Sokólskiego.

            Impreza miała charakter plenerowy, odbyła się 16.06.2016 na placu przed Starostwem Powiatowym. Zebranych uczestników, przybyłych gości i publiczność powitały: Prezes Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” p. Beata Tur oraz Dyrektor SOSW w Sokółce p. Marta Tolko-Kuziuta. Panie zachęciły do zaczarowania pogody, co przyniosło niesamowity skutek w postaci bezdeszczowej słonecznej aury przez cały dzień. Następnie popłynęły podziękowania Staroście Sokólskiemu panu Piotrowi Rećko oraz Burmistrz Sokółki pani Ewie Kulikowskiej za pomoc przy realizacji przeglądu oraz wszystkim pozostałym podmiotom, firmom i osobom prywatnym, dzięki wsparciu, których możliwe było przygotowanie tak wielkiego przedsięwzięcia. Za propagowanie idei korczakowskich uhonorowane zostały panie Małgorzata Zarachowicz, Lucyna Taudul oraz Elżbieta Margielewicz. Za rozwijanie społecznego ruchu korczakowskiego w powiecie sokólskim wyróżnienie otrzymał pan Starosta Piotr Rećko. Natomiast uczniowie SOSW w Sokółce Justyna Jurewicz oraz Paweł Miszkowicz-Adamowicz dostali nagrody i dyplomy za rozpowszechnianie czytelnictwa dzieł Janusza Korczaka. W imieniu nieobecnej pani Barbary Sochal, Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie, fundatora nagród książkowych i  wyróżnień odznaczenia te wręczyła Przewodnicząca Podlaskiego Kręgu Korczakowskiego - pani dyrektor Marta Tolko-Kuziuta.

            Otwarcia festiwalu wspólnie dokonali panowie Piotr Rećko - Starosta Sokólski i Adam Kowalczuk - Wiceburmistrz Sokółki, natomiast poprowadziły go nauczycielki SOSW w Sokółce pani Zyta Biernacka i pani Katarzyna Dylewska. Po przypomnieniu słów i wspólnym odśpiewaniu hymnu przeglądu „Bo co może mały człowiek” nastąpił od miesięcy wyczekiwany moment prezentacji umiejętności estradowych: aktorskich, tanecznych i wokalnych uczniów i podopiecznych 13 podlaskich placówek. Jako pierwszy wystąpił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce, współgospodarz imprezy, z inscenizacją taneczną do piosenki Chubby Checkera „Lets twist again”. Następnie scena należała do przedstawicieli: Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce, Stowarzyszenia Pomocy Szansa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hajnówce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. W podziękowaniu za wspaniałe przeżycia i trud włożony w przygotowania prezentacji wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz statuetki wykonane przez uczniów SOSW w Sokółce. W przerwach pomiędzy pokazami poszczególnych grup zebrani mieli możliwość zatańczyć z wychowankami naszego ośrodka. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały również dzieci z sokólskich przedszkoli. Na zakończenie festiwalu wystąpił zaprzyjaźniony zespół muzyczny EWA BAND, który śpiewem i muzyką porwał do wspólnej zabawy wszystkich uczestników spotkania.

            Młodzi artyści, zaproszeni goście oraz przybyła licznie społeczność miasta korzystali z wielu niecodziennych atrakcji przygotowanych przez członków Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”, pracowników SOSW w Sokółce i przyjaciół ośrodka. Chętni mogli skosztować smakołyków kuchni polowej i wschodniego gościńca przy grillu, ozdobić ciała przy stoisku Bodypainting, wykazać się ekspresją twórczą na happeningu malarskim. Czas umilały przemykające pomiędzy zebranymi kolorowo przebrane krasnale z Grupy Performance. Natomiast panie z Biblioteki Publicznej w Sokółce zachęcały do niezwykłego spotkania z książką. Placówki uczestniczące w przeglądzie zebrały wytwory własnoręcznie wykonane przez swoich podopiecznych w bogate stoiska rękodzielnicze, na których można było te małe dzieła podziwiać lub nabyć.

            O bezpieczeństwo uczestników przeglądu dbali funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, a w razie kłopotów zdrowotnych pomocy udzielała pielęgniarka pani Teresa Zaborowska. Ogromnego wsparcia nauczycielom i opiekunom grup udzielili wspaniali wolontariusze z sokólskich szkół ponadgimnazjalnych, tj.: z Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Zawodowych.

            Impreza została zorganizowana przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego i Powiatu Sokólskiego. Do organizacji przeglądu bardzo aktywnie włączył się Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sokólski Ośrodek Kultury, natomiast honorowym patronatem objęli go p. Piotr Rećko- Starosta Sokólski, p. Ewa Kulikowska- Burmistrz Sokółki, p. Jadwiga Mariola Szczypiń- Podlaski Kurator Oświaty, p. Adam Wiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON w Białymstoku oraz p. Barbara Sochal- Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

            Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które przyczyniły się do zorganizowania i prawidłowego przebiegu przeglądu. W szczególności dziękujemy tym firmom i instytucjom, które wsparły nas organizacyjnie i finansowo:

 • ·         Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 • ·         Zarząd Powiatu Sokólskiego
 • ·         Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki
 • ·         Zbigniew Dębko -Dyrektor sokólskiego Ośrodka Kultury
 • ·         Piotr Rygasiewicz- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce
 • ·         Biblioteka Publiczna w Sokółce
 • ·         Krzysztof Mróz- Komendant Powiatowej Policji w Sokółce
 • ·         Komendant Straży Miejskiej w Sokółce
 • ·         Halim Nammous- Zakład Pomocy Doraźnej
 • ·         Iwona Grzybowska- Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce
 • ·         Anna Cilulko- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce
 • ·         Grzegorz Zalewski- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce
 • ·         Mariusz Woronowicz „KAWETA” Naprawa Aut Powypadkowych
 • ·         Leszek Kułak „LECH-BUD”- Popławce 37
 • ·         Krystian Miakisz Zakład Kamieniarski w Sokółce
 • ·         Prezes Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Krynka”
 • ·         Piotr Borowski „BOR-TECH”
 • ·         Wiesław Muszyński, Marian Piktel, Józef Bogusław Kundzicz Przędsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Marwibog” S.C. w Sokółce
 • ·         Zespół „EWA BAND”
 • ·         Marcin Dylewski „Biuro Serwis” Sokółka
 • ·         F.P.H. „U Matczaka” Lody Tradycyjne w Sokółce
 • ·         „Balmix” Grażyna Bukłaho- Białystok
 • Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce

 

            Niewątpliwym efektem „Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka” były wspaniała wspólna zabawa, promowanie twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz zaprezentowanie ich uzdolnień większej publiczności niż najbliższa rodzina lub grupa/klasa szkolna. Uczestnicy mieli możliwość odnieść sukces, poczucie akceptacji, zintegrować się ze środowiskiem osób pełnosprawnych, jak również nawiązać pozytywne relacje z osobami o podobnych schorzeniach i dysfunkcjach. Publiczność i zgromadzeni goście poprzez bezpośredni kontakt zwiększyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i ich niezwykłych możliwościach artystycznych. Tym samym przełamane zostały stereotypy na temat niepełnosprawności, tkwiące w mentalności społeczności lokalnej.

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych miały okazję promować swoją działalność. Mamy nadzieję, że uczestnicy przeglądu będą kontynuować aktywność twórczą i zobaczymy się ponownie za rok!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Urszula Drewniak