http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_450/rodzina_318.jpg„W Rodzinie drzemie siła”
„Rodzina jest w życiu oparciem,
czymś co chroni,
co daje siłę”
Sophia Loren


Dzień Rodziny to impreza realizowana cyklicznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Po raz pierwszy w organizację tego święta włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Impreza ph. „W Rodzinie drzemie siła” odbyła się 21.06.2016r. Uroczystość honorowym patronatem objął Starosta Sokólski. Organizacja imprezy została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W Dniu Rodziny uczestniczyło około 200 osób. Tego dnia rodzice i opiekunowie dzieci mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, którzy swoją pomocą służyli i odpowiadali na nurtujące pytania interesantów w utworzonych punktach konsultacyjnych.

Poprzez występy artystyczne: wiersz, występy wokalne, taneczne, teatralne przygotowane przez podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce dzieci mogły wyrazić uczucia swoim kochanym rodzicom.

Zabawy integracyjne i konkurencje sportowe z użyciem sprzętu zakupionego dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku to atrakcje, z którymi zmagali się rodzice wraz ze swoimi pociechami. Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko wraz z wychowankami SOSW rozegrał mecz piłkarzykami.

Doskonałą okazją do wyrażenia swoich emocji był happening malarski, robótki ręczne „Coś z niczego”, a stoisko bodypaiting pozwoliło dzieciom przenieść się w fantazyjny świat bajek. Po części oficjalnej dzieci obdarowały swoich ukochanych rodziców własnoręcznie wykonanymi upominkami. Wspólna biesiada przy kuchni regionalnej oraz słodki poczęstunek przygotowany przez wychowanków Ośrodka zakończył to wspaniałe święto.

Dzień Rodziny to wyjątkowy dzień, który upłynął w przyjaznej atmosferze pełnej życzliwości i świetnej zabawy. Takie spotkania są doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za trud jaki rodzice wkładają w wychowanie swoich pociech.

Bardzo dziękujemy instytucjom, które wsparły imprezę ph. „W Rodzinie drzemie siła”, a także wszystkim zaproszonym gościom, że zaszczycili swoją obecnością w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce. Organizatorzy: Katarzyna Dylewska, Zyta Biernacka. Zdjęcia

Katarzyna Dylewska