http://www.soswsokolka.pl/images/news/img_1479.jpgW przededniu wakacji spotkaliśmy się w świetlicy szkolnej aby przypomnieć sobie wszystkie zasady bezpieczeństwa. Nasz gość, pan Jarosław Szoka- policjant Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w bardzo przystępny, zrozumiały sposób przedstawił je zgromadzonym. Przypomniał nam jak należy poruszać się po terenie niezabudowanym, jak zachowywać się w pobliżu zbiorników wodnych. Opowiedział nam o niebezpieczeństwach, jakie mogą nas spotkać w czasie prac polowych, o skutkach jazdy na rowerze bez kasku oraz w sposób niezgodny z przeznaczeniem roweru.

Policjant wspomniał również o skutkach braku odblasków po zmroku. Przestawił zasady bezpieczeństwa w czasie kontaktów z nieznajomymi „oko w oko” oraz w czasie rozmów przez telefon komórkowy oraz portale społecznościowe. Omówił także skutki za długich „kąpieli słonecznych” oraz krótko przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy i zasady korzystania z numerów alarmowych. 

            Wierzymy, że te rady na długo pozostaną w naszej pamięci i będziemy wcielać je w życie unikając sytuacji niebezpiecznych.

            W drugiej części spotkania z przedstawicielem Policji uczestniczyła młodzież ze szkoły zawodowej i gimnazjalnej, która wysłuchała pogadanki na temat odpowiedzialności karnej i cywilnej nieletnich. Policjant wyjaśnił czym jest czyn karalny, czym przestępstwo różni się od wykroczenia, co to jest niszczenie mienia, wandalizm, Tłumaczył kogo uważamy za nieletniego i jakie się jego prawa i obowiązki. Poruszył temat agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz konsekwencje z tym związane. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i na wakacjach.

Zuzanna Szarkowska-Czeczko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/news/img_1480.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/img_1485.jpg