http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_453/20160622_142038.jpgDnia 22.06.2016 r odbyło się pożegnanie roku szkolnego 2015/2016. Przy dużym wsparciu rodziców wychowawcy uczniów z klas kończących etap edukacyjny zorganizowali im dyskotekę poprowadzoną przez przedstawicieli grup Megam, Sonel i Solar. Cała społeczność ośrodka wyśmienicie bawiła się przy hitach zespołu z myślą o nadchodzących wakacjach. W przerwach czekały na uczniów stoły uginające się od różnorodnych smakołyków. Po dobrej zabawie i z dużym optymizmem zaczynamy zasłużony wakacyjny wypoczynek. Zdjęcia

Dorota Kozłowska