http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: pocztwka_wielkanocna.jpg

Z wielką przyjemnością poinformowano nas, iż dnia 3.04.2012r. odbyło się  rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Pocztówka wielkanocna” ogłoszonego przez Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku.
Celem konkursu było kultywowanie wielkanocnych tradycji chrześcijańskich. Na konkurs wpłynęło 153 prace z 12 szkół.

Komisja konkursowa przyznając nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy nagrodziła
I miejscem Izabelę Matyskiel
(opiekun artystyczny p. Agnieszka Ambrożko) w kategorii grup starszych
I miejscem Andrzeja Świetlickiego (opiekun artystyczny p. Grażyna Tymoszuk) w kategorii grup młodszych.

Komisja oceniając pracę naszych zwycięzców brała pod uwagę oryginalność pomysłu, samodzielność oraz estetykę wykonania pracy. Gratulujemy!!!