http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_456/dsc_0268_40.jpgTegoroczny ostatni dzwonek zgromadziÅ‚ spoÅ‚eczność SOSW na boisku szkolnym. MyÅ›lÄ…c już o wakacjach zaÅ›piewaliÅ›my hymn paÅ„stwowy, wysÅ‚uchaliÅ›my ostatniego przemówienia pani Dyrektor, raportu pani Kierownik, listów Rzecznika Praw Dziecka, Podlaskiego Kuratora OÅ›wiaty. Uczniowie najbardziej wyróżniajÄ…cy siÄ™ oraz absolwenci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Z odrobinÄ… zazdroÅ›ci i peÅ‚ni podziwu serdecznie pogratulowaliÅ›my naszej koleżance Natalii z klasy V, która otrzymaÅ‚a promocjÄ™ do nastÄ™pnej klasy z wyróżnieniem.

ObejrzeliÅ›my również przedstawienie przygotowane przez uczniów pod kierunkiem p. Marty Kawrygo-Leonowicz oraz p. Grażyny Tymoszuk. Uczniowie koÅ„czÄ…cy etap edukacyjny zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie na sztandar obiecujÄ…c strzec dobrego imienia i wartoÅ›ci OÅ›rodka, rozsÅ‚awiać jego imiÄ™ oraz z godnoÅ›ciÄ… nosić zaszczytne miano absolwenta. Nie zabrakÅ‚o również podziÄ™kowaÅ„ kierownictwu i kadrze ze strony rodziców i uczniów. SwojÄ… wdziÄ™czność za wysiÅ‚ek podczas codziennego budowania naszego wyksztaÅ‚cenia, opiekÄ™ i matczyne serca wyraziliÅ›my w piÄ™knych kwiatach, ostatnich uÅ›ciskach i życzeniach. JednÄ… nogÄ… na wakacyjnym wypoczynku spotkaliÅ›my siÄ™ z wychowawcami. Z niecierpliwoÅ›ciÄ… odebraliÅ›my Å›wiadectwa. ByÅ‚y jeszcze ostatnie gratulacje, ostatni obiad w szkolnej stoÅ‚ówce i już pobiegliÅ›my na wakacje majÄ…c w pamiÄ™ci sÅ‚owa naszych zatroskanych paÅ„:

GÅ‚owa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.
PÅ‚ynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych

z kÄ…pieli korzystaj.
Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.
UrzÄ…dzamy grzybobranie.
Jaka rada stÄ…d wynika?
Gdy jakiegoÅ› grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka!

Do zobaczenia szkoło! Przygodo witaj! Zdjęcia

 

Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Urszula Drewniak