http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wp.jpgW roku szkolnym 2015/2016 przedstawiciele szkoÅ‚y podstawowej: PaweÅ‚, Izabela, Kacper, Justyna, Agnieszka, PaweÅ‚, Artur wziÄ™li udziaÅ‚ w konkursie „Pierwszy mail. BezpieczeÅ„stwo w Internecie” objÄ™tym honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Pod opiekÄ… p. Marty Kawrygo-Leonowicz dzieci uczyÅ‚y siÄ™ jak bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej, jak chronić swoje dane osobowe oraz jak być bezpiecznym w wirtualnym Å›wiecie. Za udziaÅ‚ w konkursie uczniowie otrzymali certyfikat.

Marta Kawrygo-Leonowicz