http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wp.jpgW roku szkolnym 2015/2016 przedstawiciele szkoły podstawowej: Paweł, Izabela, Kacper, Justyna, Agnieszka, Paweł, Artur wzięli udział w konkursie „Pierwszy mail. Bezpieczeństwo w Internecie” objętym honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Pod opieką p. Marty Kawrygo-Leonowicz dzieci uczyły się jak bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej, jak chronić swoje dane osobowe oraz jak być bezpiecznym w wirtualnym świecie. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali certyfikat.

Marta Kawrygo-Leonowicz