http://www.soswsokolka.pl/images/akcja_czytelnicza_0121.jpgW ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z priorytetami upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w internacie SOSW w Sokółce od września rozpocznie się  Akcja „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I półrocze, z możliwością kontynuacji działań również w II semestrze. Realizacją zadań w ramach upowszechniania czytelnictwa, w prowadzonych grupach zajmą się wychowawczynie internatu: Beata Żółtko, Marta Kulmaczewska, Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajęcia będą dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy.

„Czytanie na dobranoc” jak nazwa wskazuje odbywać się będzie w porze wieczornej, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie będą zachęcani do samodzielnego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej i w miarę możliwości z Biblioteki Publicznej. Zapoznają się z gatunkami i rodzajami literackiej twórczości. Zajęcia czytelnicze stworzą doskonałą inspiracje do tworzenia prac plastycznych, które planujemy wykonywać z dziećmi w ramach rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Wychowawcy korzystać będą z księgozbioru Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wieloletnia współpraca z tym partnerem pozwoli również na kontynuacje wystaw prac plastycznych promujących twórczość osób niepełnosprawnych. Będzie to doskonała okazja do prezentacji osiągnięć naszego Ośrodka w środowisku lokalnym.

Planowana tematyka na I półrocze:

- wrzesień - wiersze, książki wierszowane,

- październik - opowiadania, legendy,

- listopad - baśnie,

- grudzień - bajki,

- styczeń - komiksy, czasopisma

Sprawozdanie z Akcji będzie przedstawione po jej zakończeniu.

Mamy nadzieje, że przeprowadzone działania wpłyną pozytywnie na osiągnięcie celu jakim jest rozwój zainteresowań i kompetencji czytelniczych naszych wychowanków.

Katarzyna Bubieniec

http://www.soswsokolka.pl/images/akcja_czytelnicza_010.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/wystawa_022.jpg