http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

26.04.2012r. podczas apelu szkolnego, w którym uczestniczyła cała społeczność ośrodka przedstawiono wyniki II edycji konkursu plastycznego pt. „Strażnik lasu 2012” zorganizowanego przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka.
W konkursie wyróżnienia otrzymali Jarosław Stankiewicz, Martyna Krempa, Aneta Grecka i Justyna Jackiewicz, wszyscy wykonali prace pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko za co otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_dyplom_straznik_lasu.jpg