http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_461/dsc_0676_8.jpgTegoroczna ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata organizowana była pod hasłem: „Podaj dalej … Drugie życie odpadów”. Akcja miała na celu promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji oraz uświadomienie społeczeństwu ich wpływu na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Tradycyjnie w naszej szkole włączamy się w to ogólnopolskie przedsięwzięcie. W tym roku odbyło się ono w piątek 16 września. Od kilku lat akcja przebiega w dwóch etapach.

W tym roku w pierwszym etapie poszczególne klasy zbierały wyznaczone przez organizatorki odpady: reklamówki, korki po napojach, skrawki materiałów, ścinki wycinanek, stare gazety, rolki po papierze toaletowym. W dniu finału akcji zostały one przyniesione do świetlicy szkolnej. W czasie spotkania materiały te zostały wykorzystane przez uczniów do wykonania i ozdobienia ramek do swoich klasowych zdjęć. Gdy śmieci dostały już „nowe życie”, obejrzeliśmy kilka filmów o tematyce recyklingu, o tym jak i dlaczego należy sortować odpady i do czego można powtórnie je wykorzystać. Drugim etapem naszej akcji było zebranie śmieci w najbliższym otoczeniu. Uczniowie wraz z nauczycielami zaopatrzeni w rękawiczki i worki wyszli posprzątać wyznaczone tereny dookoła naszej szkoły. Sprzątanie przebiegło szybko i sprawnie, bowiem dookoła było prawie czysto. Fakt ten świadczy o tym, że na co dzień a nie tylko przy okazji takich ekologicznych zrywów, uczniowie dbają o porządek na  trawnikach i placu zabaw. 

            W przypadku uczniów Ośrodka hasło  „Podaj dalej … Drugie życie odpadów” zostało wypełnione w 100% - odpady dostały drugą szansę i cieszą oko na wystawce pod hasłem „Ekologiczne gagatki”. Zdjęcia

Akcję Sprzątanie Świata w SOSW zorganizowały panie: U. Drewniak, Z. Szarkowska- Czeczko i M. Mróz