http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_464/p9090025.jpgTo był wyjątkowy dzień z wyjątkowymi gośćmi!

To właśnie dziś – 09.09.2016 r. odbył się oficjalny odbiór termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Osiedlu Zielonym, w której uczestniczyła cała społeczność Ośrodka: uczniowie, kadra, pracownicy, rodzice oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych , dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Duszpasterstwa w Sokółce.

Uroczysta część oficjalna odbyła się przed głównym wejściem, gdzie wszystkich przybyłych powitali reprezentanci szkoły: Martyna i Mateusz oraz Dyrektor Ośrodka p. M. Tolko- Kuziuta .

Uroczystość uświetnił solowym występem wokalnym p. Michał Gieniusz z Sokólskiego Ośrodka Kultury, wzruszając słuchaczy niemal do łez.

Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu dzieci. Uroczystość uatrakcyjnił występ zespołu muzycznego z Ośrodka, solowe występy Karoliny i Mateusza oraz pokazy taneczne: „Twist” i taniec integracyjny „Czekolada”, który wspólnie z dziećmi odtańczyli zaproszeni goście.

Mirek, uczeń kl. VI uroczyście podziękował p Staroście Sokólskiemu - Piotrowi Rećko za „kasę i serce” włożone w remont naszej placówki, a pozostałym gościom, którzy przysłużyli się tej inwestycji, zostały wręczone pamiątkowe podziękowania.

Podczas  uroczystości życzenia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom w imieniu Burmistrz Sokółki złożył jej zastępca p. Adam Kowalczuk. Został odczytany również list od wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego.

O tym, jak zrodził się pomysł termoizolacji opowiedział p. Piotr Rećko - Starosta Sokólski.

Najważniejszym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi dokonane przez zaproszonych gości oraz przedstawicieli wspólnoty uczniowskiej. Od dziś nasi wychowankowie będą uczyć się w pięknie odnowionym Ośrodku. Dzięki termomodernizacji nowy, estetyczny wygląd zyskał nie tylko budynek, ale też i jego otoczenie. Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do szkolnej stołówki na uroczysty poczęstunek.

Wychowankowie oraz kadra Specjalnego Ośrodka serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w to ogromne przedsięwzięcie. Zdjęcia