http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/20160923_090435.jpg15.09.2016r. odbyło się zebranie szkolnego koła wolontariusza w SOSW w Sokółce. Uczniowie wspólnie z opiekunem Panią Elżbietą Szomko zaplanowali działania wolontariacie na rok szkolny 2016/2017 oraz wykonali kartki okolicznościowe z przeznaczeniem na kiermasz Stowarzyszenia Barka w Sokółce. W tych działaniach wolontariackich wsparły nas nauczycielki Pani Agnieszka Ambrożko i Pani Iwona Gieniusz, które również przekazały kartki okolicznościowe wykonane z uczniami SOS-W na wyżej wymieniony cel.

Kartki urozmaiciły stoisko Stowarzyszenia Barka w Sokółce w trakcie Święta Organizacji Pozarządowych w dniu 17.09.16 , a dochód z ich sprzedaży przeznaczono na cele statutowe Stowarzyszenia Barka.

Elzbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/20160917_124015.jpg