http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/20160923_090435.jpg15.09.2016r. odbyÅ‚o siÄ™ zebranie szkolnego koÅ‚a wolontariusza w SOSW w SokóÅ‚ce. Uczniowie wspólnie z opiekunem PaniÄ… ElżbietÄ… Szomko zaplanowali dziaÅ‚ania wolontariacie na rok szkolny 2016/2017 oraz wykonali kartki okolicznoÅ›ciowe z przeznaczeniem na kiermasz Stowarzyszenia Barka w SokóÅ‚ce. W tych dziaÅ‚aniach wolontariackich wsparÅ‚y nas nauczycielki Pani Agnieszka Ambrożko i Pani Iwona Gieniusz, które również przekazaÅ‚y kartki okolicznoÅ›ciowe wykonane z uczniami SOS-W na wyżej wymieniony cel.

Kartki urozmaiciÅ‚y stoisko Stowarzyszenia Barka w SokóÅ‚ce w trakcie ÅšwiÄ™ta Organizacji PozarzÄ…dowych w dniu 17.09.16 , a dochód z ich sprzedaży przeznaczono na cele statutowe Stowarzyszenia Barka.

Elzbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/20160917_124015.jpg