http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_463/imag0207_t2.jpgW dniach 16 i 23 września uczennice SOSW Ania i Ewa wzięły udział w warsztatach plastycznych, realizowanych w ramach projektu „Akademia Młodego Artysty”. Warsztaty odbyły się w Starostwie Powiatowym dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. Projekt honorowym patronatem objął Starosta Sokólski Piotr Rećko. Dziewczęta wraz z ośmiorgiem uczniów z sokólskich szkół ponadgimnazjalnych mogły ćwiczyć umiejętność malarstwa olejnego. Pani Patrycja bacznie czuwała nad przeniesieniem kompozycji martwej natury na płótno.

Obrazy wszystkich uczestników były imponujące. W kolejnym dniu podobnie jak większość młodych artystów Ania i Ewa zdecydowały o malowaniu z wyobraźni. Efekt końcowy prac był także zadowalający, a radość tworzenia godna podjęcia próby zgłębienia tajników malowania na płótnie.  Czekamy z niecierpliwością na wernisaż. Zdjęcia

Grażyna Tymoszuk