http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_463/imag0207_t2.jpgW dniach 16 i 23 wrzeÅ›nia uczennice SOSW Ania i Ewa wzięły udziaÅ‚ w warsztatach plastycznych, realizowanych w ramach projektu „Akademia MÅ‚odego Artysty”. Warsztaty odbyÅ‚y siÄ™ w Starostwie Powiatowym dziÄ™ki dofinansowaniu ze Å›rodków programu Fundusz Inicjatyw SpoÅ‚ecznych. Projekt honorowym patronatem objÄ…Å‚ Starosta Sokólski Piotr Rećko. DziewczÄ™ta wraz z oÅ›miorgiem uczniów z sokólskich szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych mogÅ‚y ćwiczyć umiejÄ™tność malarstwa olejnego. Pani Patrycja bacznie czuwaÅ‚a nad przeniesieniem kompozycji martwej natury na pÅ‚ótno.

Obrazy wszystkich uczestników byÅ‚y imponujÄ…ce. W kolejnym dniu podobnie jak wiÄ™kszość mÅ‚odych artystów Ania i Ewa zdecydowaÅ‚y o malowaniu z wyobraźni. Efekt koÅ„cowy prac byÅ‚ także zadowalajÄ…cy, a radość tworzenia godna podjÄ™cia próby zgÅ‚Ä™bienia tajników malowania na pÅ‚ótnie.  Czekamy z niecierpliwoÅ›ciÄ… na wernisaż. ZdjÄ™cia

Grażyna Tymoszuk