26.04.2012r. podczas apelu szkolnego przedstawiono protokół z rozstrzygnięcia II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Błogosławiony Jan Paweł II” zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. Celem konkursu było: przybliżenie postaci Jana Pawła II, przypomnienie podstawowych wartości, które głosił Jan Paweł II oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Na konkurs wpłynęło ponad 550 prac nadesłanych z 62 szkół z całego kraju, w tym prace uczniów z naszej szkoły.

Prace oceniano w czterech kategoriach:
1. Szkoła podstawowa kl. I-III;
2. Szkoła podstawowa kl. IV-VI;
3. Gimnazjum;
4. Szkoły ponadgimnazjalne.

Ostateczne nagrodzono 12 prac, a wyróżniono 93.

Nagrodę Grand Prix przyznano Justynie Jackiewicz z naszego ośrodka.

wyróżnienia otrzymali:

Justyna Sadkowska (opiekun artystyczny p. Agnieszka Ambrożko)

Kamila Adamczuk (opiekun artystyczny p.Agnieszka Ambrożko)

Wojciech Karpowicz (opiekun artystyczny p. Beata Tur).

Laureaci konkursu za włożony wysiłek otrzymali od organizatora pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.