http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kino.jpg27.09.2016 uczniowie klas I, II, III PDP pod opieką pani Marty Kawrygo-Leonowicz i Pani Magdaleny Słyż uczestniczyli w happeningu zorganizowanym z pod kinem Sokół, z okazji Dania Białej Laski. Jednocześnie świętowano jubileusz 65-lecia założenia Polskiego Związku Niewidomych, a w szczególności Koła Terenowego w Sokółce. Na znak solidarności z osobami niewidomymi każdy z uczestników miał przypięty biały kwiat. Podczas happeningu mogliśmy podziwiać występy różnych zaproszonych gości. Uczniowie naszego ośrodka wystąpili z montażem słowno-muzycznym do piosenki „Mam tę moc”. Na zakończenie był słodki poczęstunek przekazany przez Starostę Sokólskiego i panią Burmistrz. W dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

Marta Kawrygo-Leonowicz