http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_468/6.jpgWe wrześniu 2016 roku pięciu uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięło udział w Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej „W kropelce wody” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w ramach projektu „Zostań przyjacielem wody” współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Do udziału w konkursie przygotowała uczniów nauczycielka Elżbieta Szomko przedstawiając im szczytne cele konkursowe min: jak współżyć w środowisku w poczuciu harmonii ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby wodne. Uczniowie wykazali się kreatywnością w podejściu do trudnego tematu, wyobraźnią i wrażliwością artystyczną.

Budującą informacją dla nas był fakt, iż praca Ani - uczennicy Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobyła aprobatę komisji konkursowej, która przyznała jej - II miejsce.

7 października 2016 roku Ania na apelu ogólnoszkolnym odebrała nagrodę i dyplom z rąk opiekuna artystycznego. Laureatce gratulujemy! Zdjęcia