http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_470/dsc_0810_t2.jpgOd 15 września do 15 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”' w Sokółce realizuje projekt pt. „Od tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnych technik artystycznych”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerami Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w realizacji projektu są: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Stowarzyszenie „Zielony Zakątek” w Sokółce.

W dniach 7 i 8 października 2016 r. odbyły się w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce instruktażowe warsztaty ceramiczne i wikliniarskie dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” i ich partnerów.

Na warsztatach ceramicznych prowadzący zapoznał uczestników z wyposażeniem pracowni ceramicznej, narzędziami do obróbki gliny. Przekazał wstępne informacje dotyczące surowców używanych w ceramice. W trakcie ćwiczeń zaprezentował techniki formowania ręcznego gliny. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość wykonać jakiś przedmiot przy użyciu gipsowych form ceramicznych, zapoznał się ze sposobami szkliwienia, a następnie ozdabiał gotowe czerepy biskwitowe za pomocą farb podszkliwnych i tlenków.

Celem warsztatów wikliniarskich było nabycie praktycznych umiejętności wyplatania z wikliny przedmiotów użytkowych i służących do dekoracji pomieszczeń. Uczestnicy zapoznali się z warsztatem pracy plecionkarza, procesami uprawy i przetwórstwa wikliny. Prowadzący zdradził tajniki wykończenia i uszlachetniania wyrobów wikliniarskich. W trakcie warsztatu uczestnicy poznali narzędzia, które są wykorzystywane w tej pracy, a także rodzaje splotów plecionkarskich. Większość wytworów była wykonywana na odpowiednich, wcześniej przygotowanych formach.

Uczestnicy obu warsztatów zdobyli nowe umiejętności z zakresu ceramiki i wikliniarstwa, które zostaną wykorzystane na zajęciach z dziećmi i młodzieżą prowadzonych w ramach projektu i w dalszej pracy.

Przed nami jeszcze wycieczka do pracowni garncarza w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztaty z zakresu plastyki sensorycznej i nowej techniki pergamano. Zdjęcia

Marta Kulmaczewska
Małgorzata Hołownia-Iwanow