http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/img_1662.jpgW dniu 5 października nasz Ośrodek odwiedziły panie policjantki. Przeprowadziły z uczniami pogadankę  na temat poruszania się po drogach. Omówiły one podstawowe zasady związane z przechodzeniem przez jezdnię i bezpieczeństwem przy drodze. Stróże prawa uświadomili uczniom jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się w miejscach takich , gdzie nie ma chodnika  oraz po zmroku. Policjantki zwróciły się również do uczniów z apelem, aby w trakcie jazdy samochodem dbali o swoje bezpieczeństwo i przypominali rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. Przestrzegły przed  konsekwencjami przechodzenia przez jezdnię  w miejscach  niedozwolonych.

Zajęcia dodatkowo uatrakcyjnił film „Bezpiecznie na drodze” Pogadanka miała charakter aktywny, uczniowi mogli wykazać się swoją wiedzą dotyczącą poruszanych problemów. Zgromadzeni chętnie słuchali rad, brali udział w rozmowie. Przeprowadzone  zajęcia  w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat  zachowań ryzykownych i bezpiecznych na drodze  wśród uczniów.

Zuzanna Szarkowska-Czeczko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/img_1664.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/img_1669.jpg