http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_471/20160926_192824.jpgHura! Krzyknęliśmy wszyscy, kiedy pani Dyrektor przekazała informację, że goście z Mołodeczna przekroczyli granicę z Polską. Czekaliśmy w napięciu, gdyż byli to niecodzienni goście. Trzy kwadranse później powitaliśmy wszystkich przybyłych – 23 uczniów wraz z dyrekcją i opiekunami ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie. W uroczystym powitaniu uczestniczył także pan Starosta Piotr Rećko. Zostały wymienione serdeczne słowa i uściski.

            Po krótkim rozgoszczeniu się w pokojach internatu odbyły się zajęcia integracyjne poprowadzone przez p. Elżbietę Margielewicz i p. Beatę Mozolewską. Dominowała ekspresja muzyczna i plastyczna. Na ogromnym „Drzewie przyjaźni” zawisły karteczki z imionami polskich i białoruskich uczestników.

            Entuzjazm towarzyszył nam także podczas wspólnego zwiedzania miasta, Muzeum Ziemi Sokólskiej, Kościoła pw. Św. Antoniego, Cerkwi pw. A. Newskiego. Mimo bariery językowej nawiązała się sympatyczna więź między uczestnikami wycieczki dzięki tłumaczeniom pani Uli Drewniak.

            Po południu grupa dzieci i młodzieży z Mołdeczna na Białorusi wraz z 6 wychowankami naszego ośrodka uczestniczyła w warsztatach manualno-plastyczno-polisensorycznych, prowadzonych przez wychowawców internatu p. Katarzynę Dylewska, p. Beatę Żółtko oraz p. Beate Tur. Zajęcia polisensoryczne pobudzają pracę wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, słuchu, smaku, dotyku.

            W ramach tych zajęć lepiliśmy gliną i masą solną, bawiliśmy się piaskiem kinetycznym, obserwowaliśmy lampę lawową, zanurzyliśmy się w kolorowej i pachnącej cieczy nienewtonowskiej. Ta ciecz jest super - nie jest wodą ale tez nie jest ciałem stałym. Później przyszła pora na kąpiel mleczną i malowane obrazy mlekiem i olejem. Zrobiliśmy też eksperyment z sodą i barwnikami, byliśmy oczarowani tym co działo się na naszych oczach. Stworzyliśmy anioły z masy solnej, piękne dzbanuszki z gliny, zabawne zwierzęta z piasku, pachnące masy, z których upiekliśmy ciasto sensoryczne. Podczas zajęć wymienialiśmy się masami i rozmawialiśmy czym one się różnią. Było wesoło, zabawnie,  pysznie i zmysłowo.

            Po krótkim odpoczynku nasi goście wraz z reprezentacją młodzieży z SOSW uczestniczyli w warsztatach muzycznych. W celu zintegrowania grup, zajęcia rozpoczęły się wspólnymi zabawami ruchowymi  przy muzyce. Po czym była okazja do zapoznania się z brzmieniem, kształtem, wyglądem profesjonalnych instrumentów perkusyjnych oraz wypróbowania własnych sił, podczas wystukiwania i dynamizowania podanych rytmów na tychże instrumentach. Na kongach, tamburynach, trójkątach i marakasach wystukiwane były rytmy do utworu E. Griega „W grocie króla gór”. Dane instrumenty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

            Zajęcia wyzwoliły aktywność twórczą i radość podczas wykonywania własnych instrumentów perkusyjnych, które uczestnicy warsztatów wykonywali z ogromną ochotą. Pomysłowość i fantazja była zadziwiająca. Na zakończenie zajęć uczniowie wspólnie zagrali na własnoręcznie wykonanych muzycznych marakasach. Każdy uczestnik warsztatów zabrał do domu samodzielnie wykonany instrument. Zajęcia przebiegały w atmosferze wzajemnej życzliwości i radości.

            Pierwszy dzień pobytu dzieci i młodzieży z Mołdeczna na Białorusi minął w błyskawicznym tempie. Mimo zmęczenia podróżą i napiętym harmonogramem do samego końca goście z sąsiedniego kraju z uśmiechami na twarzach wkładali całe serca w realizację poszczególnych punktów projektowego planu.

Pobyt w naszej szkole grupy uczniów i opiekunów z ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie jest jednym z punktów projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016. Zdjęcia

Opr. E. Margielewicz, K. Dylewska, B. Żółtko