http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 września uczniowie ZSZ i III pdp uczestniczyli w jednym ze spotkań odbywających się w sokólskiej bibliotece  pod hasłem „Czytające piątki”.

„Czytające piątki” to spotkania z udziałem osób niepełnosprawnych zainicjowane przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce. Podczas zajęć mówi się o książce oraz o tym, jak ewoluowała ona przez lata. Motywem przewodnim tego dnia było „Od kamiennej tabliczki do nowoczesnej e-książki”.

Uczestnicy zapoznali się z różnorodnym formatem, kształtem i strukturą książki. Największym zainteresowaniem cieszyła się książka napisana alfabetem Braille'a, umożliwiającym zapisywanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym.
Dowiedzieliśmy się, że biblioteka od niedawna  posiada w swoich zasobach książki, które można słuchać – audiobooki.
Uzupełnieniem zajęć były dwie prezentacje multimedialne przedstawiające historię powstawania książki oraz zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z różnorodnym księgozbiorem placówki .

Opr. Dorota Kozaczyńska, Lila Zajkowska