http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie w ośrodku

Na poczÄ…tku kwietnia informowaliÅ›my, że w zwiÄ…zku z obchodami Roku Korczakowskiego nasze uczennice pod opiekÄ… p. Grażyny Tymoszuk i p. Moniki Mróz odwiedzaÅ‚y sokólskie szkoÅ‚y i przedszkola w celu przybliżenia dzieciom sylwetki i twórczoÅ›ci naszego patrona Janusza Korczaka. ArtykuÅ‚ do przeczytania tutaj.
Inicjatywa wciąż trwa, w zwiÄ…zku z czym w dniu 27 kwietnia goÅ›ciliÅ›my w naszej szkole dzieci z przedszkola w Czarnej BiaÅ‚ostockiej, które obejrzaÅ‚y przedstawienie o Kajtusiu Czarodzieju oraz zwiedziÅ‚y nasza placówkÄ™.
Kolejne przedstawienie zaprezentowano uczniom naszej szkoÅ‚y w dniu 8 maja. Wszyscy z zainteresowaniem Å›ledzili losy Kajtusia. ZachÄ™camy do zapoznania siÄ™ z twórczoÅ›ciÄ… Janusza Korczaka, którego wartoÅ›ciowe przesÅ‚ania skierowne sÄ… nie tylko do dzieci, ale też do dorosÅ‚ych.

Zapraszmy do obejrzenia zdjęć ze spotkań.