http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_476/20161018_170034_t2.jpg18.10.2016 grupa uczniów SOS-W w Sokółce uczestniczyła w zabawach w Smykolandii dzięki współpracy opiekuna Koła Wolontariuszy pani Elżbiety Szomko z właścicielką firmy  panią Martą Halicką, która umożliwia nam realizację zaplanowanych działań wolontariackich. Dzieci w trakcie pobytu w Smykolandii miło spędziły czas wolny korzystając z interesujących zabawek i urządzeń min: drewnianego domku, toru przeszkód, basenu z kulkami, sali dyskotekowej, ścian do wspinaczki, trampoliny i elementów do podciągania się. Każdy znalazł dla siebie coś fascynującego, rozwijającego wyobraźnię, spostrzegawczość, sprawność fizyczną.
W trakcie tych atrakcji wspierały dzieci wolontariuszki SOS-W, które wiedzą jak służyć pomocą mniej sprawnym min: odprowadzić do toalety, włączyć do zabawy, pomóc w ubieraniu się, wsiadaniu do komunikacji miejskiej. Zdjęcia

Składamy serdeczne podziękowania pani Marcie Halickiej za okazana pomoc, wsparcie i umożliwienie realizacji szczytnych celów wolontariackich w tak przyjaznym środowisku.

Opiekun Koła Wolontariusza: Elżbieta Szomko