http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_481/dscn0794.jpgW dniach 12-13-17.10.2016 w SOSW w Sokółce odbyły się zajęcia z zakresu terenoznawstwa w ramach projektu pt „Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie”, realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Poprowadziły je p. Monika Mróz i p. Marta Kulmaczewska - druhny drużyny harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” działającej przy SOSW.

W warsztatach uczestniczyły wszystkie klasy. Zajęcia dla każdej z nich odbywały się w dwugodzinnym cyklu. Podczas pierwszej godziny druhny przedstawiły prezentację multimedialną, dzięki której uczniowie zdobywali, przypominali i utrwalali wiedzę z zakresu terenoznawstwa. Uczniowie zapoznali się z definicją i rodzajami map, symbolami i oznaczeniami jakie można na nich spotkać, sposobami wyznaczania kierunków świata za pomocą kompasu i przy pomocy obserwacji przyrody. Podczas drugiej godziny spotkania uczniowie w praktyce testowali nabyte wiadomości, pracowali z mapą, przeprowadzali doświadczenia z użyciem kompasu. Na podsumowanie zajęć uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę uzupełniając karty pracy i tworząc mapę szkoły. Przygotowane zadania miały różny stopień trudności i były dostosowane do możliwości uczniów pozwalając im osiągnąć sukces. Warsztaty przebiegły w miłej i życzliwej atmosferze. Zdjęcia

Monika Mróz