http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_konkurs_bez_zlosci.jpg11.05.2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: p. B. Daszuta, p. I. Gieniusz, p. M. Łapińska, rozstrzygnęła szkolny konkurs plastyczny ph. „Bez złości mamy więcej radości” zorganizowany w ramach realizacji VI edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. 

Pomysłodawcą konkursu i realizatorem programu jest corocznie Zespół Profilaktyczny SOSW. Tegoroczny konkurs zorganizowały: p. B. Boguszewska, p. K. Bubieniec, p. M. Hołownia-Iwanow oraz p. B. Żółtko.

Celem konkursu było:

 - profilaktyka agresji - uświadamianie sposobów radzenia sobie ze złością w sposób akceptowany i dozwolony,
 - integrowanie społeczności szkolnej w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem,
 - budowanie dobrej atmosfery w Ośrodku poprzez propagowanie zachowań pożądanych,
 - pobudzanie wyobraźni plastycznej.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy poziom zaprezentowanych prac wykonanych różnorodnymi technikami oraz trafne przedstawienie tematu przez autorów.

Do udziału w konkursie wpłynęły 32 prace uczniów. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą, prawidłowe ujęcie tematu oraz kategorie wiekowe: SPL, SPU, GL, GU, PDP.

WYNIKI KONKURSU:

 Kategoria SPU

I miejsce: Patrycja Jarmoszko - praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

II miejsce: Patrycja Jarmoszko - praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

III miejsce: Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

 

 Kategoria SPL:

I miejsce: Andrzej Świetlicki - praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

II miejsce: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem E. Szomko

III miejsce: Adrian Gilewski - praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

 

 Kategoria GU:

I miejsce: Justyna Jurewicz - praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

II miejsce: Justyna Sadkowska - praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

III miejsce: Krzysztof Drapczuk - praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

 

 Kategoria GL:

Wyróżnienie: Iza Matyskiel- praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

 

 Kategoria PDP

I miejsce: Sylwester Kozłowski- praca wykonana pod kierunkiem E. Szomko

II miejsce: Marcin Stankiewicz- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

III miejsce: Monika Kieda- praca wykonana pod kierunkiem M. Hołownia- Iwanow

 Wyróżnienie: Marcin Stankiewicz- praca wykonana pod kierunkiem K. Bubieniec

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom odbędzie się podczas uroczystego apelu szkolnego.