http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_490/20161102_182136.jpg2 listopada w Domu Rodzinnym Serce odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie dwóch klubów wolontariusza: Klubu Wolontariusza z Przedszkola Nr 1 i Szkolnego Klubu Wolontariusza z SOS-W. Przedszkolaki i ich starsi koledzy Å›wietnie dogadywali siÄ™ podczas wspólnej zabawy. Do dyspozycji dzieci byÅ‚y gry planszowe i zrÄ™cznoÅ›ciowe, puzzle, kolorowanki i wiele innych zabaw przygotowanych przez nauczycielki opiekujÄ…ce siÄ™ wolontariuszami: paniÄ… ElżbietÄ™ Szomko i EdytÄ™ Kondrat.

Spotkanie dwóch klubów wolontariuszy miaÅ‚o na celu rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci wspóÅ‚pracy, zrozumienia dla innoÅ›ci i poszanowania. Wolontariusze uczyli siÄ™ jak można wspierać w zabawie sÅ‚abszych i jakie dobierać zabawy, by każdy mógÅ‚ siÄ™ w czymÅ› wykazać.

Zaproszono również goÅ›ci, których wÅ‚Ä…czono do wyżej wymienionych dziaÅ‚aÅ„: malarkÄ™ GrażynÄ™ Horosz i absolwenta SOS-W PawÅ‚a Panasiuka. Ta inicjatywa nie tylko dostarczyÅ‚a wiele radoÅ›ci, ale także pozwoliÅ‚a zintegrować siÄ™ wspóÅ‚pracujÄ…cym wolontariuszom i zaproszonym goÅ›ciom. ZdjÄ™cia

Elżbieta Szomko