http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa3.jpgJesienne, długie wieczory to doskonała okazja, aby przenieść się do świata fantazji i aktywnej twórczości. Prowadzone w internacie zajęcia w ramach Akcji „Czytanie na dobranoc”, w kole plastycznym oraz realizacja zaplanowanych działań w tygodniu pod hasłem „Jesień w literaturze i sztuce”, stały się inspiracją do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i pasji wychowanków.

„Jesienne drzewo” to temat na jaki powstały prace, wykonane różnymi technikami plastyczno-technicznymi. Pomocy i instruktażu w czasie zajęć udzielały wychowawczynie: M. Kulmaczewska, K. Dylewska, B. Żółtko, K. Bubieniec, E. Wińska, B. Boguszewska i M. Hołownia-Iwanow.

4 listopada prace zostały wyeksponowane na wystawie w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wystawę przygotowały p. B. Boguszewska i K. Bubieniec.

Jest to doskonała okazja do prezentacji osiągnięć naszych wychowanków i rozwijania wieloletniej już współpracy z Biblioteką. Dziękujemy za wsparcie i miłe przyjęcie oraz umożliwienie promocji naszych „Małych - Wielkich” talentów w lokalnym środowisku.

Katarzyna Bubieniec

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa2.jpg