http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_493/img_20161108_181315.jpgDnia 8 listopada 2016r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w ramach realizacji projektu „Od tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnych technik artystycznych” zorganizowało warsztaty plastyczne poświęcone technice pergamano z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce i wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce. Projekt został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Filantropii w Polsce.

Technika pergaminowa – pod tą nazwą kryje się umiejętność tworzenia na kartce pergaminowej pięknych i delikatnych obrazków rysowanych, wytłaczanych, perforowanych, a następnie ozdabianych.

Podczas zajęć uczestnicy zostali zapoznani z nazewnictwem i sposobem posługiwania się narzędziami służącymi do wykonywania prac techniką pergamano, a następnie spróbowali swoich sił i podjęli próby wykonania prac na kartkach pergaminowych. Młodzież doskonale poradziła sobie z wykonaniem pięknych i unikatowych kartek Bożonarodzeniowych. Następne spotkanie i nowe prace już niebawem. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Dylewska. Zdjęcia

Katarzyna Dylewska

/images/logotypy.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg