http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_494/img_20161109_154710.jpgDnia 09.11.2016r. wychowankowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce uczestniczyli w wycieczce do Pracowni Gancarskiej w Czarnej Wsi KoÅ›cielnej w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” projektu pt. ,,Od tradycyjnego rzemiosÅ‚a do nowoczesnych technik artystycznych”. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany ze Å›rodków Programu „DziaÅ‚aj Lokalnie” IX Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci realizowanego przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pan PaweÅ‚ Piechowski – garncarz, reprezentujÄ…cy czwarte pokolenie ginÄ…cego już zawodu, opowiedziaÅ‚ o technice i procesie wyrobu naczyÅ„ glinianych. Wychowankowie obejrzeli jego pracowniÄ™, tradycyjny piec garncarski i galeriÄ™ jego prac. W ramach warsztatów z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem wykonywali na kole garncarskim dzbanki, misy, kubki. Podpisane wytwory zostanÄ… wypalone w piecu do wypalania gliny, znajdujÄ…cym siÄ™ w naszym OÅ›rodku.

Uczestnicy projektu w czasie wycieczki mogli uzupeÅ‚nić wiedzÄ™ zdobytÄ… podczas wczeÅ›niejszych warsztatów ceramicznych i zmierzyć siÄ™ z nowym wyzwaniem, jakim okazaÅ‚o siÄ™ koÅ‚o garncarskie. ZdjÄ™cia

Bożena Rećko

/images/logotypy.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg