http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_494/img_20161109_154710.jpgDnia 09.11.2016r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce uczestniczyli w wycieczce do Pracowni Gancarskiej w Czarnej Wsi Kościelnej w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” projektu pt. ,,Od tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnych technik artystycznych”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pan Paweł Piechowski – garncarz, reprezentujący czwarte pokolenie ginącego już zawodu, opowiedział o technice i procesie wyrobu naczyń glinianych. Wychowankowie obejrzeli jego pracownię, tradycyjny piec garncarski i galerię jego prac. W ramach warsztatów z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem wykonywali na kole garncarskim dzbanki, misy, kubki. Podpisane wytwory zostaną wypalone w piecu do wypalania gliny, znajdującym się w naszym Ośrodku.

Uczestnicy projektu w czasie wycieczki mogli uzupełnić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych warsztatów ceramicznych i zmierzyć się z nowym wyzwaniem, jakim okazało się koło garncarskie. Zdjęcia

Bożena Rećko

/images/logotypy.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg