http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_498/20161104_082516.jpg"Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma granic,
czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go,
on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu,
który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca."

- Ludwig van Beethoven

Zajęcia w ramach Koła Plastycznego z elementami tańca „Uczeń Artystą” w SOS-W w Sokółce w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zajęcia prowadzi nauczycielka Elżbieta Szomko Nadrzędnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich  własnych możliwości  oraz  promocja ich młodych talentów na gruncie  szkoły i w środowisku lokalnym. W ostatnim okresie uczniowie wykonali prace plastyczne na :

- Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej „W kropelce wody” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w ramach projektu „Zostań przyjacielem wody” współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. ( II miejsce Anna Czarnomysa)

- III edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?” Organizator: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

- 47 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny!. Organizator to min: Biiku Bunka Kyokai (Japońska Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy współpracy : Pentel, Ministra Spraw Zagranicznych Japonii, Ministra Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, Yomiuri Shimbun, Japońskiej Federacji Projektowania Artystycznego, Japońskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej.

- VI edycję Konkursu Plastycznego pt. "W harmonii z przyrodą" -.Organizator: Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu.

Zapraszam do galerii naszych prac.

Elżbieta Szomko